Application

Lumbini Engineering College 
Bhalwari, Rupandehi

 Admission Application Form 

नोट : यदि  कुनै प्रकार को समस्या आएको खण्डमा  तपाईहरुको सम्पूर्ण विवरण सहित यो इमेल lumbiniec@gmail.com  मा पठाउन अनुरोध गरिन्छ। सम्पर्क नम्बर : ०७१-५६१०३०, ९८५७०३३३४१ ,९८४१६१२७१२ , ९८५७०३५१५९