Diploma in Civil Engineering
Diploma in Computer Engineering
Diploma in Electrical Engineering 

CTEVT Programs 
Pre-Registration 

Note:

 1) CTEVT को उपलब्ध फारमलाई प्रिन्ट गरि आवस्यक कागजात समावेश गरेर फारम भरि email बाट lec.ctevt@lumbini.edu.np मा पठाउन सकिने  छ।


2) CTEVT को फारम download गरि प्रिन्ट गरेर भर्ना समस्या रहेमा कलेजको website मा रहेको फारम(CTEVT APPLICATION FORM 2078)  भरि 

     direct submit गर्न पनि सकिने छ र कागजातहरु email मार्फत पठाउनु पर्ने छ।


3) फारम सहित SEE को Grade Sheet जन्म दर्ताको प्रतिलिपि र पासपोर्ट साइज को पठाउनु पर्ने छ।


4) फारम शुल्क रु ८००/- Esewa मार्फत तिरी विद्यार्थीको नाम सहित स्क्रिन सट लिई email मार्फत पठाउनु पर्ने छ।


फारम भर्ने अन्तिम मिति : २०७८ साल भद्र २८ गते सोमवार सम्म

    बिस्तृत जानकारीको लागि ०७१-५६१०३०, ०७१६१९५९, ९८५७०३३३४१, ९८५७०२१६१६ , ९८५७०३५१५९,९८४७०२०५१२ ,९८४७५३४५४६